Siirry pääsisältöön

Tekstit

Videot

Mikä on tehokkain väri suoramainonnassa ?

Värit vaikuttavat siihen millaisena ihmiset pitävät tuotteita ja palveluita. Värit toimivat ikään kuin alitajuisina symboleina, joiden avulla ihmiset luovat mielikuvia. Tutkimuksissa on todettu värien vaikuttavan suuresti kuluttajien käyttäytymiseen.Esimerkiksi kaupan seinien väri vaikuttaa siihen, kuinka kauan kaupassa viihdytään, kuinka suurelta hinta tuntuu ja kuinka paljon sieltä ostetaan (Babin ym. 2003, Barli ym. 2012, Bellizzi ja Hite 1992). Voisi siis olettaa, että myös mainonnassa väreillä on väliä. Värit kiinnittävät huomion mainoksiin ja luovat mielikuvia. Mainonnan tutkimuksissa Deck (2013) on todennut, että värilliset mainokset luetaan 80% todennäköisemmin kuin mustavalkoiset. Väri lisää myös tekstin ymmärtämistä jopa 73% ja brändin tunnistamista 80%. Kovia lukuja, mutta miksi värit vaikuttavat meihin?  Miksi värit vaikuttavat meihin  Väreihin liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta on erotettavissa kaksi erilaista selitystä sille miksi värit vaikuttavat meihi

Viimeisimmät blogitekstit

Miten kauppojen seinien väri vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen

Hyvin tuotteistettu: Kissakahvila Purnauskis Tampereella